ΛΥΣΕΙΣ

Προσθέτουμε αξία στον φωτισμό

Βασιζόμαστε στην εμπειρία μας 30+ χρόνων στον τομέα του επαγγελματικού φωτισμού και στην τεχνογνωσία του ισχυρού brand της Siteco GmbH και των άλλων συνεργατών μας.

Προσφέρουμε αξιόπιστες και ανταγωνιστικές τεχνικές λύσεις σε κατασκευαστικές εταιρείες για την από κοινού συμμετοχή σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς υλοποίησης έργων φωτισμού. 

Παρέχουμε συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε δήμους, δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ώστε να αξιοποιήσουν πόρους χρηματοδοτικών προγραμμάτων με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών τους. 

Δημιουργούμε ολοκληρωμένες λύσεις και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας από τις φάσεις του σχεδιασμού και την προμήθεια του εξοπλισμού έως την υλοποίηση και την θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης.

εσπα